Heb je vragen of wil je kennismaken?

Vraag een gratis oriënterend gesprek aan


Of bel 06-28 15 20 52

Trainingen Jeugdzorg

Van scholingsvraag naar geaccrediteerde training

Ik denk graag met je mee als je een scholingsvraag hebt en wilt weten of ik iets voor je kan betekenen.

Mijn trainingen voer ik uit in opdracht van trainingsbureau Zondagskinderen. Zij brengen de offerte uit, vragen accreditatie aan en verzorgen de certificaten.

Voordat er een offerte wordt uitgebracht hoor ik graag meer over jullie specifieke scholingsvraag. Het organiseren van een gratis, vrijblijvend intakegesprek blijkt voor dit doel het meest geschikt. Bij een intakegesprek zijn meestal een aantal medewerkers van de organisatie aanwezig. Samen bekijken we zorgvuldig welke scholingsbehoefte er ligt.
Voor welke knelpunten zoeken jullie een oplossing? Wat wordt globaal de inhoud van de training? Voor wie is de scholing bedoeld? In welke vorm wordt de training aangeboden? Is het zinvol om met een acteur te oefenen? In welke periode wordt de training aangeboden? Is accreditatie gewenst? Wanneer en hoe vinden de evaluaties plaats en aan wie worden deze teruggekoppeld?

Soms kunnen knelpunten in het uitvoerend werk beter opgelost worden door een aanpassing in het beleid van de organisatie, door de problemen in te brengen tijdens casuïstiekbesprekingen, door deze te bespreken in intervisie of supervisie of door het inkopen van een specifieke training die niet door mij wordt aangeboden. Ook daar besteed ik aandacht aan tijdens het intakegesprek.

Achtergrondinformatie

Sinds de invoering van de wet 'Bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding' neemt het aantal cliënten in de Jeugdzorg, dat geconfronteerd wordt met een complexe scheiding, fors toe. Sinds 2010 ontwikkel ik trainingen op dit gebied. De eerste jaren als opleider bij Bureau Jeugdzorg Haaglanden/Zuid-Holland en, na het opheffen van de Landelijke Bureaus Jeugdzorg, als zelfstandig trainer.
Als kind van gescheiden ouders en moeder in een samengesteld gezin heeft dit thema altijd mijn speciale belangstelling gehad. Ik volg alle ontwikkelingen dan ook met grote interesse en blijf me voortdurend scholen op dit gebied.

Samen met Maroeska Pieterse ontwikkelde ik het landelijke Scholingsprogramma bij de Methodebeschrijving en het Theoretisch Fundament ‘Complexe scheidingen’, in opdracht van Jeugdzorg Nederland.

Voor diverse doelgroepen heb ik trainingen ontwikkeld over zeer uiteenlopende onderwerpen. Als je hier meer over wilt lezen nodig ik je uit om mijn pagina op Linkedin te bekijken.