Heb je vragen of wil je kennismaken?

Vraag een gratis oriënterend gesprek aan


Of bel 06-28 15 20 52

Het sluismodel

HEb je weleens opgemerkt hoe vaak je op een dag gewaarschuwd wordt dat er iets aandacht nodig heeft? Bij mij klinken er voortdurend bliepjes of piepjes en gaan er lampjes branden. De was is klaar, de batterij van de rookmelder is op, er komt een bericht binnen, maak je autogordel vast, er staat een portier open..
Jammer dat ik niet op die manier gewaarschuwd wordt als mijn relatie aandacht nodig heeft. Soms vang ik vage signalen op, die ik dan graag negeer omdat het spannend is er iets mee te doen. Met de beste bedoelingen doe ik dingen die niet gezond zijn voor mij en mijn relatie. En dan klinken er geen bliepjes of piepjes.

Als je besloten hebt mijn website te lezen heb je waarschijnlijk al signalen ontvangen dat er problemen zijn op het relationele vlak. Maar helaas gaan er ook bij jou geen lampjes branden met aanwijzingen hoe je deze problemen oplost.
Om je verder te helpen heb ik het Sluis-model ontwikkeld. Met behulp van dit model kun je zelf vaststellen in welke fase van een relatie jij je bevindt en welk gedrag je misschien vertoont waardoor de problemen groter worden. Dit gedrag noem ik de valkuilen.

De valkuilen waarin je in de ene fase terecht bent gekomen kunnen een negatieve invloed hebben in een latere fase. Wat jouw aandacht vraagt zijn dus valkuilen in de huidige fase en in de fasen daarvoor. Eerst bepaal je in welke fase jij je bevindt. Daarna zoek je binnen die fase en binnen de fase(n) daarvoor de valkuilen die je herkent.

Neem het jezelf vooral niet kwalijk dat jij en jouw partner in valkuilen terecht zijn gekomen. Het goed onderhouden van een relatie kan hartstikke moeilijk zijn.

Harry en Jacqueline dreigen elkaar kwijt te raken in hun relatie. Ze bevinden zich in de fase 'laveren'. Als zij het model bestuderen ontdekken ze dat Harry Jacqueline heeft geïdealiseerd bij de start van hun relatie en dat hij bepaald gedrag, waaraan hij zich nu ergert wil veranderen. Harry stelt Jacqueline verantwoordelijk voor zijn gevoel van ergernis. Jacqueline heeft zich te veel aangepast aan de verwachtingen van Harry en doet nu erg haar best om hem niet teleur te stellen. Ze herhaalt het patroon dat het haar als kind niet lukte om aan de hoge verwachtingen van haar moeder te voldoen.

In de praktijk is het erg moeilijk om je eigen valkuilen te ontdekken en je gedrag te veranderen. Het zou mij niet gelukt zijn zonder hulp van een coach en zonder het volgen van diverse trainingen.
Als je, misschien samen met jouw partner, ervoor kiest om een coach in te schakelen kan deze coach jou, of jullie, natuurlijk verder helpen met het verhelderen van de coachvraag en de gewenste uitkomst.

DE VIJF FASEN VAN HET SLUIS-MODEL:
Samen, Laveren, Uit elkaar, Introspectie, Stabiliteit

Samen
Je ontmoet iemand met wie je een serieuze relatie krijgt. Waarschijnlijk is die ander jouw tegenpool op een aantal gebieden en vullen jullie elkaar dus goed aan. Je bewondert de ander, je wilt vaak samen zijn, je wilt fysiek contact, je voelt je compleet en geliefd.
Jullie bouwen samen een leven op met gezamenlijke vrienden en families. En jullie bouwen aan een gezamenlijke toekomst. Het lijkt jullie voor de wind te gaan.

 • De valkuilen:
 • Jullie ontwikkelen een communicatiepatroon dat in een latere fase voor frustraties zorgt.
 • Je idealiseert de ander.
 • Je past je te veel aan aan de ander of je gaat juist te veel je eigen gang.
 • Ergernissen worden met de mantel der liefde bedekt.
 • Je bent ervan overtuigd dat jouw liefde de emotionele wonden bij de ander kan helen.
 • Jullie besteden gaandeweg te weinig aandacht aan elkaar. Andere zaken krijgen voorrang omdat jullie liefde vanzelfsprekend is.

Laveren
Jullie worden geconfronteerd met tegenslagen in het leven. Of de relatie zelf wordt een obstakel. Hoe dan ook, jullie hebben elkaar nodig. Tegen de wind in laveren vraagt de nodige vaardigheden. En dan blijken verwachtingen, die jullie van elkaar hebben niet uit te komen. De verschillen tussen jullie worden een bron van ergernis. De ander doet je pijn en stelt je teleur. Jullie communicatiepatronen verergeren de problemen in de relatie. Dezelfde ruzies herhalen zich. Of er zijn te weinig fijne momenten meer samen. Je voelt je eenzaam en machteloos.

 • De valkuilen:
 • Je stelt de ander verantwoordelijk voor jouw negatieve gevoelens.
 • Het lukt je niet om teleurstellingen en pijn, die je door de ander zijn 'aangedaan' los te laten.
 • Je herhaalt pijnlijke patronen die je ook al in eerdere relaties hebt ervaren.
 • Je wilt de ander veranderen en steekt daar veel energie in.
 • Conflicten worden vermeden.
 • Ruzies worden niet op de juiste manier uitgepraat.
 • Er is geen lichamelijke intimiteit meer.
 • Het leven zonder jouw partner lijkt steeds aantrekkelijker te worden.
 • Je wordt verliefd op een ander.

Uit elkaar
Dit is de crisisfase. Als het laveren niet lukt komen jullie samen in de sluis terecht. Voor en achter jullie zijn de deuren gesloten. Het waterpeil stijgt of daalt en je hebt geen idee wat je daarna te wachten staat. Er wordt serieus overwogen om een punt achter de relatie te zetten. Er is misschien al een scheidingsmelding gedaan of de scheiding wordt nu officieel geregeld. Advocaten worden ingeschakeld. De mensen in de omgeving kiezen partij. Je verliest het vertrouwen in jouw (ex)partner. Je voelt je boos, verdrietig, schuldig, verward, geschokt, onmachtig, hulpeloos, depressief, verliefd op een ander, opgelucht, angstig of je voelt helemaal niets en de gedachten malen door je hoofd. Goed slapen en eten, helder denken.. niets is meer vanzelfsprekend. Als jullie kinderen hebben maak je je grote zorgen om hen. En tegelijkertijd moet je allerlei praktische zaken regelen.

 • De valkuilen:
 • Onder invloed van je emoties doe je dingen waar je later spijt van hebt.
 • Het lukt je niet om alle heftige gevoelens te verdragen.
 • Je verwart gevoelens met gedachten.
 • Je zoekt uitsluitend steun bij mensen die jouw gedachten bevestigen.
 • Je zet een volgende stap op de escalatieladder.
 • Je vindt dat je recht hebt op wraak.
 • Je leunt te veel op jouw kinderen waardoor zij geen kind meer kunnen zijn.
 • Je kunt je niet voorstellen dat jouw ex een goede ouder voor jullie kinderen kan zijn.

Introspectie
Je hebt de sluis achter je gelaten. De crisis is voorbij, de meeste praktische zaken zijn geregeld en je begint te wennen aan je nieuwe leven. Toch lukt het nog niet om een nieuwe koers te varen. Er zijn dagen dat je meer energie hebt en vertrouwen voelt. Er zijn ook dagen én nachten dat je terug gevoerd wordt naar de tijd, die je in de sluis doorbracht. Kortom, je bent volop bezig de scheiding te verwerken.
Dit is de fase van het 'naar binnen kijken', de introspectie. Wat is er allemaal gebeurd? En hoe heeft dat kunnen gebeuren? Wat was mijn eigen aandeel? Wat heb ik ervan geleerd? Wat ga ik voortaan anders doen? Wat kan ik doen om mezelf daarbij te helpen?

 • De valkuilen:
 • Je begint aan een nieuwe relatie en slaat deze fase over.
 • Je geeft te veel aandacht aan het nieuwe leven van jouw ex-partner. Je lijdt daarbij onder de heftige gevoelens die dat oproept.
 • De gesprekken die je met anderen voert verergeren jouw negatieve gevoelens.
 • Het lukt je niet om de ander zijn of haar fouten te vergeven.
 • Je blokkeert de fijne herinneringen aan jullie relatie en aan de mooie eigenschappen van jouw ex-partner.
 • Het lukt je niet om jouw eigen aandeel in de relatieproblemen te zien.
 • Je blijft het jezelf of de ander kwalijk nemen dat de relatie beëindigd is.
 • Je ziet nieuwe kansen in jouw leven over het hoofd omdat je te veel in beslag wordt genomen door alle negatieve gevoelens en gedachten.

Stabiliteit
Vol vertrouwen zet je een nieuwe koers uit. De scheiding heb je een plek in je leven gegeven. Alle ervaringen hebben je sterker gemaakt. Je geeft energie aan nieuwe projecten en relaties. Wie weet koers je af op een volgende fase 'samen' waarbij je beter in staat bent om jouw valkuilen te vermijden.

 • De valkuilen:
 • Als je (nog) geen nieuwe partner hebt zullen er ook geen relationele valkuilen zijn.
 • Als je wel een nieuwe partner hebt kom je vanzelf weer in de fase 'samen' terecht. Iedere relatie is weer anders dus misschien kom je deze keer andere valkuilen tegen. Omdat je ook jezelf meeneemt in de nieuwe relatie zullen bepaalde valkuilen altijd aandacht blijven vragen.